ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 Theodorakis & associates

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥπηρεσίεςΡωτήστε μας για τις...

Μοναδικές μας υπηρεσίες

Σύσταση Εταιρειών

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Φορολογική υποστήριξη Πελατών

Φορολογική υποστήριξη Πελατών

Μηχανογράφηση Εταιρειών

Μηχανογράφηση Εταιρειών

Επιμέλεια και Σύνταξη μισθοδοσίας

Επιμέλεια και Σύνταξη μισθοδοσίας

Μελέτες - Επενδυτικά προγράμματα

Μελέτες - Επενδυτικά προγράμματα

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.

Supportonline

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Δελτίο νέων

 
Διεύθυνση

Ανδριανουπόλεως 18,
Kαλαμαριά - Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Συχνές ερωτήσεις Μερικές σημαντικές συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι υποχρεούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τι χρειάζεται για να εκδώσουν ΑΦΜ;

 Υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που :

 • Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.
 • Μισθωτοί πριν τη πρόσληψή τους.
 • Είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο ( όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών ).
 • Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από την ΔΟΥ.
 • Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ).
 • Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ).
 • Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ' αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ).

 Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση ΑΦΜ είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας(είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ' αυτά) προκειμένου για 'Έλληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς. 'Όταν ο ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου. Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

Τι χρειάζεται για να βγάλω κλειδάριθμο;

Αφού προηγηθεί η αίτηση στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., στη συνέχεια και εφόσον είναι ενημερωμένα όλα τα στοιχεία της ταυτότητας μας, πηγαίνουμε σε οποιαδήποτε εφορία θέλουμε(αν είναι ανενημέρωτο το Μητρώο, θα πρέπει να προσέλθουμε στην εφορία που ανήκουμε), στο τμήμα Μητρώου με την ταυτότητα και τον ΑΦΜ μας. Σε περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε κλειδάριθμο για οποιοδήποτε άλλο πρέπει να έχουμε μαζί μας ειδικό πληρεξούσιο για κλειδάριθμο με γνήσιο υπογραφής. (βρείτε εδώ το ειδικό πληρεξούσιο)

 Τι χρειάζεται για να βγάλω Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.ΙΚΑ);
 •  Συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
 •  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (η επικύρωση της γίνεται στο ΙΚΑ όταν θα δείξεις την ύπαρξη της πρωτότυπης)
 •  Εκκαθαριστικό ή Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (φωτοτυπία, δεν χρειάζεται πλέον επικύρωση)
 •  Βεβαίωση Πρόσληψης Εργοδότη (εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση). Για αυτοαπασχολούμενους, ανέργους ή εργαζόμενους σε οικοδομές δεν χρειάζεται.
 • Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΑ

 

Τι χρειάζεται για να εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας σε ανέργους έως 29 ετών;
 •  Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 ότι δεν εργάζεται και ότι αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ
 •  Βεβαίωση ΟΑΕΔ για εγγραφή στα μητρώα ανέργων για ένα συνεχόμενο δίμηνο
 •  Βιβλιάριο υγείας (αν υπάρχει)
 •  Μια φωτογραφία (αν δεν υπάρχει βιβλιάριο)
 •  Το ίδιο ισχύει και για την θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας.

 

Τι χρειάζεται για να εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας σε ανέργους από 30-55 ετών;   Ακολουθήστε τα παρακάτω:

 •  Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 ότι δεν εργάζεται και ότι αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ.
 •  Ασφαλιστικά βιβλιάρια ΙΚΑ, στα οποία να φαίνεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.
 •  Βεβαιώσεις του χρόνου ασφάλισης σε άλλα ταμεία, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε αυτά.
 •  Βεβαίωση ΟΑΕΔ για εγγραφή στα μητρώα ανέργων για τουλάχιστον ένα χρόνο.
 •  Βιβλιάριο υγείας (αν υπάρχει).
 •  Μια φωτογραφία (αν δεν υπάρχει βιβλιάριο).
 •  Για την θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας απαραίτητη είναι η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και του βιβλιαρίου ασθενείας.

 

Τι χρειάζεται για την εγγραφή στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;

Ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ υποχρεούται να επιδεικνύει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ, εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.  

Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να υποβάλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης.