Μηχανογράφηση Εταιριών


Η εταιρεία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αναλαμβάνει τη μηχανογράφησή της με τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς.

> Πραγματοποιούμε μελέτη μηχανογράφησης μικρών, μεγάλων εταιρειών με σκοπό την παρουσία ολοκληρωμένων λύσεων για την 2) καλύτερη δυνατή απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης σας.


> Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.


> Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογιστικών προγραμμάτων (ERP, CRM).


> Προβολή μέσω του διαδικτύου (Internet) WebHosting.


> Remote connection με την εταιρεία σας (VPN).


> Εγκατάσταση terminal servers (RDP, Citrix).


> Συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων μηχανογράφησης.


> Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση γραφείου.


> Αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού με το άνοιγμα του υπολογιστή.


> Εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού FAX.


> Αποκατάσταση αρχείων (Recovery).


> DRS (Disaster Recovery Services).


> Διάγνωση και επισκευή ή αντικατάσταση Hardware.


> Συστήματα Αυτοματισμών.


> Αυτοματοποίηση και δημιουργία backup λύσεων.


> Προμήθεια Hardware.


> Προμήθεια Software Δίκτυα (internet, intranet κ.λ.π)


Μηχανογράφηση Εταιριών

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.