Ν.4714/31-7-2020. Παράθεση των σημαντικότερων διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου (παράταση δηλώσεων, μείωση προκαταβολής κ.λπ.)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Εδώ σας παραθέτουμε το πλήρες κείμενο του νόμου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε εδώ για ανάγνωση.

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, eforologia.gr