Τρείς νέες ηλεκτρονικές λειτουργίες για Μη Μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες.


 

 

 

 

 

Από 19/10/2020 τίθενται σε παραγωγική λειτουργία ο ιπαρακάτω νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίεςτου e-ΕΦΚΑ, για Μη Μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες:

-Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής  δραστηριότητας.

-Μεταβολή δραστηριότητας,στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής ΚΑΔ.

Λήξη ασφάλισης,στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας.

Οι νέες υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης/δήλωσης απογραφής, μεταβολής δραστηριότητας ή λήξης της ασφάλισης εξασφαλίζοντας αυτοματοποιημένα:

- ορθή ασφαλιστική και εισφοροδοτική κατάταξη (στοχευμένες ερωτήσεις)

- χορήγηση των προβλεπομένων βεβαιώσεων

- διαλειτουργία με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της/των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εκκινούν, μεταβάλλονται ή διακόπτονται

- ένταξη στο Μητρώο Ασφαλισμένων και έναρξη ασφάλισης

- έναρξη εισφοροδότησης στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία

- χορήγηση των Διοικητικών Πράξεων που συνοδεύουν την έναρξη και διακοπή ασφάλισης.

 

Πηγή: ΑΑΔΕ, e-forologia