Υποχρεωτική τηλεργασία 40%


 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4484/11-10-2020, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ορίζονται τέσσερα (4) επίπεδα προληπτικών μέτρων (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό).

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα μέτρα αυτά ορίζονται ως εξής με βάση τα επιδημιολογικά επίπεδα:

Επίπεδο 1. - Χαμηλό (ή Ετοιμότητας)

•Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2)

•Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες/αυξημένου κινδύνου με απασχόληση back office ή εξ’ αποστάσεως εργασία

•Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου

 

Επίπεδο 2. - Μέτριο (ή Επιτήρησης)

•Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2)

•Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20%, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα

•Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού

•Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου

 

Επίπεδο 3. - Υψηλό (ή Αυξημένης Επιτήρησης)

•Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2)

•Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40%, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα

•Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις, και πάντως κατόπιν ραντεβού

•Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου

 

Επίπεδο 4. - Πολύ Υψηλό (ή Αυξημένου Κινδύνου)

•Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2)

•Μειωμένο προσωπικό και τηλε-εργασία

•Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού

•Τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόσταση μεταξύ υπαλλήλων

Πηγή: ΑΑΔΕ, Taxheaven