Αναστολές για τον μήνα Νοέμβριο.


 

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, για το μήνα Νοέμβρη, οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας  εργαζομένων τους από 15/11/2020 έως και την 7/12/2020. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα είναι αποδεκτή η οποιαδήποτε ορθή επανάληψη των υπεύθυνων δηλώσεων. Τονίζουμε πως οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο ίδιο ανωτέρω διάστημα, από 15/11/2020 έως και την 7/12/2020.

 

--->Οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο ίδιο ανωτέρω διάστημα, δηλαδή από 15/11/2020 έως και την 7/12/2020, σε περίπτωση που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη.  

1. Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ανωτέρω εργαζόμενους θα πραγματοποιηθούν  σταδιακά  μέχρι τέλος του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, για τις κλειστές επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ του Νοεμβρίου, κυρίως για αυτήν την περίπτωση προκειμένου οι εργαζόμενοι να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού εγκαίρως, οι υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας  εργαζομένων τους θα υποβληθούν από 15/11/2020 έως και την 24/11/2020.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται  και οι ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων.

Οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 15/11/2020 έως και την 24/11/2020, στις περιπτώσεις που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη.  

2. Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους των κλειστών επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ θα πραγματοποιηθούν από 27/11/2020 έως και 3/12/2020.

 

Πηγή: Δελτίο Τύπου/ Υπουργείο Εργασίας