Υποβολή δηλώσεων αναστολών εργαζομένων για τον μήνα Νοέμβριο


 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για τους εργοδότες και τους εργαζομένους μέσω ΕΡΓΑΝΗ.

Παρακάτω επισυνάπτεται παράρτημα οδηγιών.

 

 

Παράρτημα οδηγιών.

-Υποβολή αιτήσεων 

Όσοι έχουν κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, δηλαδή οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους:

-έως τις 24 Νοεμβρίου οι εργοδότες των κλειστών επιχειρήσεων και
-έως τις 7 Δεκεμβρίου οι εργοδότες των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με το νόμο οι εργαζόμενοι που δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr μόνον εάν η σύμβαση εργασίας τους τίθεται για πρώτη φορά σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη. Δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος ήταν σε αναστολή τον Απρίλιο και τώρα εργάζεται σε άλλο εργοδότη, δεν χρειάζεται να υποβάλλει εκ νέου δήλωση για την νέα αναστολή του Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΑΔΕ, e-forologia