Μείωση ενοικίου κατά 40% για τον μήνα Νοέμβρη.


 
 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1251/2020 με την οποία ορίζεται ο προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μείωση ενοικίου αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ της λίστας.
 
 
Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Taxheaven