Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων (ΣΕΠΕ)


Αριθμ. 2063/Δ1 632/3.2.2011
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και

καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους ΕπιθεωρητέςΕργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Αριθμ. 2063/Δ1 632

(ΦΕΚ Β' 266/18.2.2011)

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.